Up
Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng cầu 361 qua sông Tô Lịch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy
Chỉ thị số 11/CT-UBND về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố
Quyết định về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật liệu kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Về việc xác định giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Oai
Về việc chỉ đạo việc lập hồ sơ thu hồi đất, tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố