Up
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Quyết định về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Anh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mê Linh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Long Biên
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố