Up

Đất đai

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố
Quyết định về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật liệu kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Về việc xác định giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Oai
Về việc chỉ đạo việc lập hồ sơ thu hồi đất, tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố
Quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động (Km0-Km0+840) quận Hai Bà Trưng
Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân) đối với 21 thửa đất (diện tích 2.355 m2 đất) thuộc ô đất TT3 khu nhà ở và công trình công cộng tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm
Quyết định Ban hành Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở
Thông tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đ