Up

Đất đai

Quyết định về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Anh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mê Linh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Long Biên
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
Về việc quản lý, sử dụng tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố