Up

Khác

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Luật Thủ đô
Quyết định Về việc phê duyệt Nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và cắm mốc giới tuyến đường liên khu vực nối 02 phân khu đô thị S1, S2-tuyến số 1, tỷ lệ 1/500
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu CX2 và đường giao thông quanh ô đất trong Quy hoạch Chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng, tỷ lệ 1/500, để thực hiện dự án Phục hồi cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước Sài Đồng
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu CC-06A thuộc ô HH-06 trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng tỷ lệ 1/500
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính
Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội