Up
Quyết định số 7242/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và Tổ Công tác giúp việc Hội đồng, triển kh
Quyết định số 7258/QĐ-UBND phê duyệt danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố và danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp k
Quyết định số 7305/QĐ-UBND thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức Thành phố diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2017.
Chỉ thị tăng cường hiệu quả cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành TN&MT
Quyết định số 6788/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành quy định của pháp luật việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT tro
Quyết định về việc: bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND thành phố ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định số 2859/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội
Quyết định số 2609/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu B11-HH2, tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Quyết định số 2577/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 1 và đường Đê La Thành đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, tỷ lệ 1/500, tại quận Ba Đình, quận Đống Đa, Hà Nội