Up

Khác

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ
Bộ luật Tố tụng dân sự
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch ký hiệu B4 thuộc Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Trung Hòa và phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500 - Tại ô quy hoạch ký hiệu IV.3B (phần quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan). Địa điểm: phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội
Về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn tại ô đất quy hoạch ký hiệu C37-TTTM1, tỷ lệ 1/500 tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết tai bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học Nông nghiệp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Thị trấn Trâu Quỳ, xã Cổ Bi - huyện Gia Lâm và phường Thạch Bàn - quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài (đường Tố Hữu) tỷ lệ 1/500