Up

Khác

Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (Km7 + 730 đến Km11 +552) huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Luật Tiếp cận thông tin
Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500 - Tại ô quy hoạch ký hiệu III.3-CC2 (phần quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan). Địa điểm: Phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừ
Quyết định số 5147/QĐ-UBND về thành lập Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kế hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020"
Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ
Bộ luật Tố tụng dân sự
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện