Up
Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, tỷ lệ 1/500
Quyết định Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
Quyết định số 50/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2018 của Ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
Quyết định 3877/QĐ-BTNMT Phê duyệt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019 của Bộ TNMT
Chỉ thị 15/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước
Quyết định về việc ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Quyết định 2426/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án "Quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội"
Quyết định 2455/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường phía Đông khu đô thị Uy Nỗ, huyện Đông Anh (đoạn từ Nhà tang lễ Đông Anh đến khu tái định cư Bắc sông Thiếp), tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội
Quyết định 2639/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5.000 tại các ô quy hoạch ký hiệu C3, C5, F1, F2, F3, F4, F5, F6 và Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch GS4-1. (phần quy hoạch m
Quyết định 2640/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5.000 tại các ô quy hoạch ký hiệu B.3. (phần quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và quy hoạch hệ thống hạ tầng