Up

Khác

Thông tư Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
Thông tư quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấnTây Đằng, tỷ lệ 1/5000 địa điểm: thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Chỉ thị về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương
Chỉ thị về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố
Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định phê duyệt đề cương thực hiện năm 2012 nhiệm vụ: tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào rà soát tổng quan quy hoạch thủy lợi vùng trung du và miền núi phía Bắc
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (tỷ lệ 1/500)
Quyết định về việc ban hành sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường