Up
Quyết định 2700/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: tại khu vực thị trấn Trâu Quỳ và các xã: Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn - huyện Gia Lâm, thành phố Hà N
Quyết định 2783/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: tại khu vực thị trấn Trâu Quỳ và các xã: Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn - huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Quyết định 2784/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: tại các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ - quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Quyết định 2803/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tỷ lệ 1/500 - Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 2 tại Khu Công viên phần mềm (các ô quy hoạch ký hiện 1.10.1, 1.10.3, 1.10.4, 1.10.5; 1
Kế hoạch 130/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội (PCI) n
Quyết định 2820/QĐ-UBND Về việc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại xã Liên Ninh, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Quyết định 2858/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2018 – 2020
Quyết định 2954/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Quyết định 2950/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Quyết định 2953/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội