Up

Địa chất khoáng sản

Kế hoạch thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Quyết định ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
Công văn về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông
Công văn về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông
Thông tư quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản