Câu hỏi thường gặp

Hoàng Long hoanglong_k56@yahoo.com A/c cho e hỏi: Tại khu dân cư nơi e sinh sống có trường hợp 2 hộ chăn nuôi có hiện tượng xả thải làm chết cả của ông Nguyễn Văn A. Để xác định hộ nào xả thải gây chết cá và quy trình xử lý do ai xử phạt? Do 2 hộ cách nhà ông Nguyễn Văn A khoảng 500m và xung quanh cây cối mọc nên khó xác định được nguyên nhân cá chết. Thẩm quyền xử lý do cơ quan nào chịu trách nhiệm ạ? E cám ơn a/c.
Phòng Tài nguyên nước trả lời:
Hiện nay, câu hỏi của anh/chị chưa đủ thông tin, căn cứ để trả lời, cụ thể như sau:
- Ranh giới/vị trí hành chính (Thôn, ấp/tổ, khu phố; xã/phường, thị trấn; huyện/quận, thị xã) khu vực nuôi cá của gia đình Ông Nguyễn Văn A với khu vực xung quanh (bao gồm cả hai hộ chăn nuôi được đề cập trong câu hỏi);
- Nguồn nước sử dụng cho hoạt động nuôi cá của gia đình Ông Nguyễn Văn A và nguồn phát sinh nước thải/hệ thống tiêu thoát nước xung quanh khu vực nuôi cá của gia đình Ông Nguyễn Văn A;
- Quy mô hoạt động của hai hộ chăn nuôi được đề cập trong câu hỏi…