Câu hỏi thường gặp

Đinh Thị Hà dinhthiha.huyen@gmail.com Kính chào quý Sở Tài nguyên và Môi trường HN. Tôi xin được hỏi 1 vấn đề sau: Công ty tôi có làm salon oto (sửa xe và bán xe oto). Công ty chúng tôi chỉ sử dụng tổng hóa đơn điện nước tối đa là 127m3/ tháng (Tương đương khoảng 4,2m3/ ngày đêm). Vậy theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 16 nghị định 201/NĐ-CP/2013 chúng tôi có phải tiến hành xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hay không? Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng Tài nguyên Nước trả lời:
- Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ” thì không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước.
- Đồng thời, tại Khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước đã công bố danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải với quy mô dưới 5 m3/ngày đêm nhưng phải có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
- Căn cứ vào các nội dung trên, trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh salon ôtô (Sửa xe và bán xe ô tô) và xả nước thải với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm thì Công ty không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước.