Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Thị Thùy thuynguyen08011995@gmail.com Kính gửi quý cơ quan Sở. Tôi đang có một vấn đề thắc mắc mong quý cơ quan giải đáp giúp: Trong trường hợp cơ sở sản xuất nằm trong nhóm đối tượng phải đăng ký giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận nhưng lại không đăng ký thì sẽ bị phát như thế nào, theo căn cứ nào của pháp luật? Chân thành cảm ơn.
Phòng Tài nguyên Nước trả lời:
- Theo quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều 37 Luật Tài nguyên nước năm 2012 “Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp “xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ không phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước”. Việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải, chức năng của nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.
- Trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước nhưng không có Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2017.