Câu hỏi thường gặp

phạm mạnh hùng hung.phammanh93@gmail.com kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường HN. Hiện tại bên tôi có chi nhánh công ty tại Hà Nội, nay bên tôi thực hiện thiết kế xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên tôi đang gặp vướng mắc là chuẩn nước thải đầu ra ở hà nội đang áp dụng là cột a hay cột b trong QCVN 40:2008. Vậy không biết tại Hà Nội có phân vùng xả thải như tại TP HCM không Rất mong nhận được sự phản hồi sớm từ Qúy Sở. Trân trọng !
Phòng Tài nguyên nước trả lời:
- Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp, nước thải công nghiệp dệt may, nước thải công nghiệp giấy và bột giấy vào nguồn tiếp nhận nước thải thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội phải tuân thủ theo các quy chuẩn tương ứng được ban hành kèm theo Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT ngày 05/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Trường hợp xả các loại nước thải khác (nước thải sinh hoạt, nước thải y tế…) tuân thủ theo các quy chuẩn quốc gia đã được ban hành.
- Giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả vào nguồn nước áp dụng Cột A hay cột B được xác định căn cứ vào mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải, cụ thể như sau:
+ Cột A áp dụng đối với trường hợp nước thải xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
+ Cột B áp dụng đối với trường hợp nước thải xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Việc xác định mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được quy định tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 5/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.