Câu hỏi thường gặp

Trần Thị Thu thutt@mqc.com.vn Em chào các anh chị, Sắp tới bên Công ty em có mở rộng sản xuất và xây dựng thêm quy trình phosphat bề mặt kim loại. Bên em có thuê 1 đơn vị thầu để xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Vậy, anh chị có thể cho em hỏi có Văn bản pháp luật nào quy định về năng lực của đơn vị thiết kế xây dựng HTXLNT không ạ? Hoặc doanh nghiệp phải chú ý những vấn đề gì về thủ tục hành chính khi tiến hành xây dựng ngoài việc tiến hành lập lại ĐTM và đề án xả thải. Em cảm ơn nhiều ạ!
Phòng Tài nguyên Nước trả lời:
Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội quy định về năng lực của đơn vị thiết kế xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Vậy đề nghị Bà Trần Thị Thu liên hệ với Xây dựng để được hướng dẫn theo thẩm quyền.