Câu hỏi thường gặp

Đỗ Thị Hoa hoadt@thudogroup.vn Kính gửi quý Sở TN&MT HN. Xin quý Sở giải đáp giúp tôi câu hỏi sau: Theo nghị dịnh 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017: Tại khoản 3, điều 7: Sản lượng tính tiền cấp quyền khai thác " Chế độ khai thác trong năm được tính bằng số ngày khai thác trong năm chia (/) 365 ngày. Trường hợp giấy phép không quy định thì chế độ khai thác được tính là 365/365 ngày" Trong giấy phép khai thác nước dưới đất của công ty chúng tôi có ghi: - Lưu lượng khác thác: 480m3/ngày đêm - Chế độ khai thác: 16 giờ/ngày và ngày chủ nhật là chúng tôi nghỉ. vậy thì số ngày khai thác trong năm như công ty chúng tôi sẽ tính như thế nào ? Rất mong nhận được phản hồi từ quý đơn vị. Trân trọng!
Phòng Tài nguyên nước trả lời:
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước “Chế độ khai thác trong năm được tính bằng số ngày khai thác trong năm chia (/) 365 ngày”. Trong Giấy phép khai thác nước dưới đất của Công ty “Chế độ khai thác là 16 giờ/ngày”, nghĩa là Công ty thực hiện khai thác nước dưới đất hằng ngày trừ những ngày không làm việc (bao gồm ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ Tết).
Đề nghị Công ty xác định số ngày khai thác trong năm bằng 365 ngày trừ (-) tổng số ngày Công ty không làm việc trong một (01) năm.