Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Anh Phương anhphuongkm@gmail.com Xin hỏi quý cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường câu hỏi sau: Từ khi triển khai dịch vụ công trực tuyến, đã thực hiện cấp phép cho bao nhiêu trường hợp khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội? Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng Tài nguyên nước trả lời:
Trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội, hiện nay chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với nội dung đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước.