Câu hỏi thường gặp

Ông Kiều Văn Dương hỏi: Gia đình ông có 01 mảnh đất (175 m2) mặt đường quốc lộ 427 (trước kia là đường 71), mảnh đất này gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khi hỏi UBND xã Tam Hưng thì được trả lời: khi cấp GCN, diện tích trên GCN sẽ bị trừ đi phần hành lang đường giao thông là 16m tính từ tim đường trở vào. Ông Dương muốn biết tại sao lại trừ đi 16m khi làm GCN, văn bản nào của Nhà nước quy định việc này, phần 16m gia đình ông có được đền bù không, có dự án quy hoạch đường 427 hay không? Tại sao không công bố rộng rãi cho dân chúng khu vực quy hoạch được biết.

Phòng Đăng ký thống kê trả lời:
Do câu hỏi không có hồ sơ, tài liệu liên quan kèm theo nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời ông cụ thể. Ông có thể liên hệ với UBND huyện Thanh Oai, UBND xã Tam Hưng để được giải đáp.

Mặt khác nội dung câu hỏi liên quan đến quy hoạch mở đường, thuộc thẩm quyền trả lời của Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ông có thể liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc để được trả lời theo quy định.