Câu hỏi thường gặp

Nguyen Thi Thanh Thao (36 tuổi): Địa chỉ: Co Nhue - T¬u Liem - Ha Noi, Email: thao_n3t, Hỏi: (14/6/2006 10:15:01 AM)

Năm 1989, xã xây dựng Kiốt và cho nhân dân hợp đồng thuê 10 năm để bán hàng. Nhưng thực trạng toàn bộ số Kiốt trên nhân dân đã làm nhà ở. Năm 2002, một phần diện tích của các Kiốt này nằm trong quy hoạch của 1 dự án nhưng cũng chưa giải phóng mặt bằng được vì các hộ đã xây nhà kiên cố để ở. Vậy những hộ trên có được cấp GCN QSD Đất hay không?

Trả lời: 

Theo quy định của Luật đất đai và NĐ 181/2004/NĐ-CP trường hợp không có giấy tờ hợp pháp hợp lệ về nhà ở đất ở, phải sử dụng ổn định, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch là đất ở thì được cấp GCN. Trường hợp bà hỏi có một phần diện tích kiốt nằm trong quy hoạch của dự án, như vậy về quy hoạch không phải là đất ở nên không đủ điều kiện để cấp GCN.