Câu hỏi thường gặp

Ông (bà) Đỗ Thúy Hằng (hangvinh97@gmail.com) Tôi tên là Đỗ Thúy Hằng và chồng là Ngô Văn Suất nhà ở số 27 ngách 25/27 ngõ 315 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội tôi có nộp hồ sơ đăng ký biến động (gồm bìa đỏ, hợp đồng mua bán, giấy phép xây dựng….) cho Chi nhánh Cầu Giấy (ông Phạm Hoài Nam và ông Dương) cho ngừng làm thủ tục đăng ký biến động đến nay là 4 năm là đúng hay sai; giấy tờ của gia đình tôi là đủ pháp lý và thực hiện theo luật, trường hợp của tôi không vi phạm theo điều 69 của Luật thi hành án dân sự 2008 và Điểm b khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai. Đất và nhà ở hiện nay “không có tranh chấp” không có thông báo ngừng giao dịch của tòa án, chỉ có 1 cái đơn nhà bà Nguyễn Thị Hằng cách nhà tôi 2 nhà có đơn đề nghị cấp bìa đỏ cho bà ấy, không liên quan đến thửa đất của gia đình tôi. Tôi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản tại sao dừng làm thủ tục đăng ký biến động giấy chứng nhận cho gia đình tôi đến nay đã 4 năm (từ năm 2014 đến năm 2018). Ngày 06/6/2018 theo lịch tiếp công dân 1 tháng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 1 lần. Tôi đến từ 9h20ph thì được trả lời Giám đốc đi họp. Đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản.
Trả lời:
- Kính gửi: Ông (bà) Đỗ Thúy Hằng.
  Trong đơn trình bày của ông (bà) không nêu rõ lý do Chi nhánh quận Cầu Giấy không giải quyết hồ sơ đăng ký biến động của gia đình bà, nêu Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội không đủ cơ sở để trả lời bà. Vậy đề nghị bà nộp đơn kiến nghị (có phô tô hồ sơ và công văn không đủ điều kiện để giải quyết hồ sơ của Chi nhánh quận Cầu Giấy) đến bộ phận một cửa của Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội tại tầng 1 Tòa nhà N1 A&B Hoàng Minh Giám, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, để có cơ sở giải quyết và trả lời đơn của bà theo quy định.
Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã có chỉ đạo Chi nhánh quận Cầu giấy ra soát, báo cáo.