Câu hỏi thường gặp

Ông (bà) Phạm Minh Tâm (diepvu.vnl@gmail.com) Năm 2004 tôi có mua nhà chung cư nhưng chưa đóng phí bảo trì. Tôi tham khảo quy định của pháp luật trên mạng (cụ thể là Nghị định 90/2006/NĐ-CP) nói rằng ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 30% chi phí bảo trì. Cho tôi hỏi việc hỗ trợ chi phí bảo trì như trên được thực hiện như thế nào (để biết thêm thông tin đề nghị bà liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội).
Trả lời:
- Kính gửi: Ông (bà) Phạm Minh Tâm.
Việc ông mua nhà từ 2004 về kinh phí bảo trì được áp dụng theo Điều 54 “Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của nhiều chủ sở hữu” theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy hoạch chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2005. Tuy nhiên hỗ trợ 30% kinh phí bảo trì là do Ngân sách địa phương hỗ trợ.