Câu hỏi thường gặp

Ông (bà) Nguyễn Xuân Toán (hehe37@gmail.com) Tôi là Nguyễn Xuân Toán cư dân Chung cư CT6C – Bemes- Hà Đông. Qua thông tin báo chí tôi được biết Sở TNMT đã có giải pháp cấp sổ cho tòa CT6C, vậy tôi xin hỏi về kế hoạch cụ thể đến khi nào những người dân của CT6C có thể làm thủ tục cấp sổ được. Mong quý sở trả lời để cư dân chúng tôi được biết.
Trả lời:
- Kính gửi: Ông (bà) Nguyễn Xuân Toán.
Dự án Chung cư CT6C do Công ty Cổ phần sản xuất- Xuất nhập khẩu Bemes và Xí nghiệp xây dựng số 1 Lai Châu làm chủ đầu do có sai phạm quy hoạch, xây dựng đã được Thanh Tra bộ Xây dựng có Kết luận thanh tra số 164/KL-TTr ngày 29/6/2015. Ngày 25/9/2015, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 6779/UBND-XDGT về việc thực hiện kết luận thanh tra số 164/KL-TTr ngày 29/6/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng.
Ngày 02/2/2016, Sở Xây dựng Hà Nội có Văn bản số 1049/SXD-TTr về việc kiểm tra, rà soát, đôn đốc Kết luận thanh tra số 164/KL-TTr ngày 29/6/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tiếp tục cùng các Sở ban nghành của thành phố có liên quan đến dự án báo cáo, đề xuất UBND thành phố Hà Nội để tiếp tục tháo gỡ việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án.