Câu hỏi thường gặp

Ông Lê Văn Hoạch (lehoachshtk@gmail.com) Kính gửi Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội. Hiện nay Bác tôi có 01 mảnh đất ở địa bàn huyện Phú Xuyên, nay tôi muốn tách cho 02 người con (đã có GCN đất ở nông thôn ONT 769,2m2) cấp năm 2003, nay đơn vị đo đạc về đo (máy điện tử) tổng diện tích là 786m2, tăng 16,8m2. Chúng tôi ra UBND xã gặp địa chính, địa chính bảo (huyện chỉ đạo) lấy theo diện tích cũ và hình thửa cũ. Hiện trạng đất nhà tôi đã xây dựng tường gạch từ lâu, không tranh chấp, không lấn chiếm. Vậy tôi như vậy có đúng không?.
 Kính gửi: Ông Lê Văn Hoạch.
Trường hợp thửa đất có diện tích thực tế tăng so với Giấy chứng nhận đã được cấp thì được sử lý như sau:
1. Trong trường hợp không thay đổi ranh giới sử dụng đất thì được thực hiện theo Điều 24 “Hồ sơ, trình tự, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận” tại Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.
2. Trong trường hợp thay đổi ranh giới sử dụng đất thì được thực hiện theo Điều 24a “ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất” tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ.
Như vậy việc đính chính diện tích tăng lên so với Giấy chứng nhận đã được cấp cho gia đình ông được thực hiện theo các quy định nêu trên. Đề nghị ông bà liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.