Câu hỏi thường gặp

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa (jackfuit.158@gmail.com) Hiện nay chúng tôi đang sở hữu căn nhà và đất tại địa chỉ Phố Keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Đ 659143 cấp ngày 10/8/2004. Việc chuyển nhượng đang có tranh chấp và cần làm rõ việc mua bán, chuyển nhượng của chồng tôi với bên nhận chuyển nhượng. Nay tôi muốn làm đơn kính đề nghị Văn phòng Đăng ký Đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tạm dừng việc đăng ký biến động và sang tên chuyển nhượng tại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Đ 659143 đang đứng tên chủ sở hữu là Nguyễn Bình Vượng và Nguyễn Thị Kim Hoa để chúng tôi làm rõ các vấn đề tranh chấp và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi không bị xâm hại Vậy tôi sẽ phải gửi đơn này theo thủ tục như thế nào? Mong được hướng dẫn.

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

Căn cứ khoản 1, điều 203 Luật đất đai năm 2013 trong đó quy định: "Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết. Mặt khác theo hướng dẫn của Sở Tư pháp Thành phố tại Thông báo số 3336/TB - STP ngày 08/12/2014, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và Chi nhánh VPĐK các quận huyện, tbhij xã chỉ thực hiện việc ngăn chặn dừng giao dịch khi người yêu cầu nộp đơn đề nghị tạm dừng giao dịch kèm theo văn bản đang thụ lý giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.
Như vậy việc dừng giao dịch chỉ được thực hiện khi có Quyết định hoặc Văn bản đang thụ lý giải quyết của cơ quan có thẩm quyền