Câu hỏi thường gặp

Ông Nguyễn Khánh Đức (khanhduc26@gmail.com) Gia đình tôi mua đất năm 2002 và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu và ghi nợ thuế sử dụng đất và lệ phí trước bạ (không ghị thời hạn và số tiền sử dụng đất và nộp). Gia đình tôi muốn thực hiện nộp thuế để chuyển nhượng mua bán. Vậy gia đình tôi thực hiện như thế nào. Đóng thuế theo giá trị năm nào. Lệ phí tính ra sao. Có tính nộp phạt quá hạn không Quyết định giao đất sử dụng hiện tại bên UBND không lưu. Huyện yêu cầu 01 bản. Nhưng hiện tại tôi hỏi khu vực và Ủy ban kiểm tra không có. Vậy tôi phải làm gì, lấy thông tin ở đâu để làm thủ tục.
 Kính gửi: Ông Nguyễn Khánh Đức
Việc hoàn thuế tiền thuế sử dụng đất và lệ phí trước bạ được xác định theo Quyết định cấp ra Giấy chứng nhận đó. Giá đất được tính theo khung giá Nhà nước tại thời điểm hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Hồ sơ nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi có đất.
Việc mất Quyết định cấp Giấy chứng nhận đề nghị ông liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi có đất để được hướng dẫn sao lục.