Câu hỏi thường gặp

Ông Ngô Văn Đức (ngoducql@gmail.com) Gia đình tôi có sổ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất năm 2002, diện tích 48,9m2 ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Trên sổ có ghi nợ tiền thuế sử dụng đất và lệ phí trước bạ không ghi rõ nợ bảo nhiêu tiền và bao nhiêu năm. Nay gia đình tôi muốn hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế và lệ phí để chuyển nhượng. Vậy cho tôi hỏi thủ tục như thế nào, gia đất được tính tại thời điểm cấp sổ hay hiện tại bây giờ, các khoản thì tính % cụ thể thế nào, và tôi nộp hồ sơ ở Thanh Trì hay trên Sở.
 Kính gửi: Ông Ngô Văn Đức.
Việc hoàn thuế tiền thuế sử dụng đất và lệ phí trước bạ được xác định theo Quyết định cấp ra Giấy chứng nhận đó. Giá đất được tính theo khung giá Nhà nước tại thời điểm hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Hồ sơ nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Trì.