Câu hỏi thường gặp

Ông Nguyễn Văn Huân (vanhuanbg87@gmail.com) Xin chào Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tôi muốn tra cứu thông tin mảnh đất của 1 người đang muốn bán. Xem đất đó có vào dự án, tranh chấp…. không? Tôi có đến bộ phận 1 cửa của thị trấn Yên Viên, họ bảo họ không có chức năng giải đáp. Tôi lại xuống phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm, tới bộ phận quy hoạch đô thị họ bảo phải làm chủ thể mảnh đất đó yêu cầu thì họ mới cung cấp thông tin. Cho tôi hỏi muốn tra cứu những thông tin pháp lý của mảnh đất đó thì làm thế nào? Tôi xin trân thành cảm ơn!.
 Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Huân.
Đề nghị ông bà liên hệ với UBND phường nơi có đất để được tra cứu và cung cấp thông tin tại thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận .