Câu hỏi thường gặp

Ông Nguyễn Anh Dung (Nguyenanhdung.221083@gmail.com) Tôi xin hỏi phần đính chính lại thửa đất do sơ đồ thửa đất nhà tôi bị sai thửa đất, nhà tôi hiện nay hai mặt ngõ hiện giờ trong sổ chỉ có một mặt ngõ giờ tôi muốn cáp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đính chính lại cần thủ tục gì? Tôi ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tôi xin cảm ơn!.
Văn phòng ĐKDĐ trả lời:
Kính gửi: Ông Nguyễn Anh Dung.
Việc đính chính bổ sung thêm ngõ đi chung vào Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện như sau: Trước tiên gia đình ông Dung làm đơn trình bày về việc gia đình thực tế sử dụng 02 ngõ đi chung tại thửa đất được cấp Giấy chứng nhận gửi UBND xã Đông Dư, được UBND xã xác nhận vào đơn về việc thực tế sử dụng đất. Sau khi UBND xã xác nhận thực tế sử dụng 02 ngõ đi chung, sau đó nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Gia Lâm để được giải quyết theo quy định. Thành phần hồ sơ gồm: Đơn xin đính chính, Giấy chứng nhận (bản gốc), hộ khẩu chứng minh thư (bản công chứng), đơn có xác nhận của UBND xã Đông Dư (bản gốc).