Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi số 235: Ông Nguyễn Anh Dũng (Nguyenanhdung.221083@gmail.com) Hiện nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng 160m2 đất nông nghiệp nằm cùng với thửa đất thổ cư có được không? Đất nông nghiệp nhà tôi có sổ của Nhà nước chia năm 1998 đến năm 2005, tôi thấy bảo là đất 61 có chuyển đổi được không?
Trả lời:  
 Kính gửi: Ông Nguyễn Anh Dũng.
Theo thủ tục hành chính (tại Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội) và Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội quy định thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền cấp quận, huyện. Đề nghị ông liên hệ với UBND quận, huyện nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.