Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi số 232: Ông Trần Đại Hiền (daihienda@gmail.com) Bố mẹ tôi được Nhà nước giao đất ở ổn định năm 1981 tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh và đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với diện tích 280m2 đất ở và trên Giấy chứng nhận QSDĐ có ghi tỷ lệ 1/500. Hiện nay bố tôi muốn chuyển nhượng một phần đất trên, nhưng qua Văn phòng đăng ký đất và nhà, gia đình tôi được yêu cầu phải đo đạc lại thửa đất để điều chỉnh lại theo quy định mới. Phải đo các góc cạnh trên sổ và phải có xác nhận của chính quyền thôn xã về diện tích sử dụng đất. Gia đình tôi đã mời Công ty đo đạc bản đồ đo đạc lại thì diện tích thực tế sử dụng là 299m2. Tôi xin hỏi: Làm thế nào gia đình tôi yêu cầu chính quyền địa phương xác nhận cho gia đình tôi. Cho gia đình tôi xin quy trình và thời gian thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định
Trả lời: 
 Kính gửi: Ông Trần Đại Hiền.
Về việc như ông đã nêu ở trên, thì diện tích sử dụng đất thực tế của gia đình ông có tăng lên so với diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận. Thủ tục được thực hiện theo Điều 22 “Hồ sơ, trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất cho hộ gia đình, cá nhântại Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội, quy định như sau:
 Thực hiện theo quy định tại: Khoản 11, Điều 9, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Trước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất, người sử dụng đất liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (nơi có đất) để kiểm tra điều kiện tách thửa đất, thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện tách thửa đất thì Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có văn bản hướng dẫn người sử dụng đất liên hệ với cơ quan công chứng để làm thủ tục công chứng hoặc chứng thực Hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định;
Quá trình trích đo địa chính thửa đất phát hiện thực tế sử dụng đất có sự sai lệch về hình thể, kích thước, diện tích so với Giấy chứng nhận đã cấp, nếu được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận sử dụng ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm thì Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh thông tin về diện tích thửa đất trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận mới nếu người sử dụng đất có nhu cầu.