Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi số 230: Ông Nguyễn Văn Phương (phuongnguyen1281@gmail.com) Bà A và ông B là vợ chồng, có quyền sở hữu, sử dụng nhà đất tại quận Đống Đa. Năm 1992 ông B chết. Bà A và ông B có 3 người con. Năm 1999 bà A chuyển nhượng cho tôi có Văn bản chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường nơi có đất. Sau khi nhận chuyển nhượng gia đình tôi quản lý và sử dụng từ đó đến nay, không có tranh chấp khiếu kiện. Nay tôi làm thủ tục chuyển nhượng thì không liên hệ được với gia đình bà A. Tôi xin hỏi làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận
Trả lời:  
 Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Phương.
Về việc như ông đã nêu ở trên, thủ tục chuyển nhượng Quyền sử dụng đất theo giấy tờ mua bán viết tay có xác nhận của UBND phường nơi có đất được thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng khu vực Ba Đình- Hoàn Kiếm- Đống Đa số 10 Đặng Dung, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Thủ tục, thành phần hồ sơ theo Mục 5 “Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện chuyển quyền theo quy định” tại Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội.