Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi số 229: Ông Nguyễn Anh Dũng (Nguyenanhdung.221083@gmail.com) Hiện nay nhà tôi trong khu dân cư có 179m2 đất thổ cư với 120m2 đất nông nghiệp trên cùng một mảnh đất, tôi xin chuyển mục đích sử dụng đất 20m2 đất nông nghiệp thành đất thổ cư có được không, vì tôi chia đất thổ cư cho các chị không có lối đi, mong sớm trả lời thắc mắc trên.
Trả lời:  
 Kính gửi: Ông Nguyễn Anh Dũng.
Theo thủ tục hành chính (tại Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội) quy định thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền cấp quận, huyện. Đề nghị ông liên hệ với UBND quận, huyện nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.