Câu hỏi thường gặp

Ông Trần Hoàng Hưng (hunghv1@yahoo.com.vn) Nhà tôi ở có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Sở địa chính- nhà đất Hà Nội cấp năm 2003, trong đó có nêu cả phần đất không được cấp Giấy chứng nhận theo quy hoạch làm đường. Nay đường đã được làm xong, phần đất và nhà được cấp Giấy chứng nhận vẫn giữ nguyên. Nếu tôi có nhu cầu chuyển nhượng thì có cần làm lại Giấy chứng nhận không.
Trả lời:
- Kính gửi: Ông Trần Hoàng Hưng:
Trước khi chuyển nhượng phải đính chính lại Giấy chứng nhận đã cấp thành phần hồ sơ như sau: Cá nhân bị thu hồi đất phải nộp Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hồ sơ tài liệu liên quan đến việc đền bù, nhận đền bù khi Nhà nước thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng (bản sao chứng thực).
Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội trả lời để ông được biết.