Câu hỏi thường gặp

Ông Nguyễn Huân (huannguyen8211@gmail.com) Năm 2005 bố mẹ tôi được UBND quận Đống Đa cấp một Giấy chứng nhận QSDĐ, trên giấy chứng nhận QSDĐ có ghi số CMND (cmnd chín số) và địa chỉ thường trú của bố mẹ tôi. Nay do CMND của bố mẹ tôi đã hết hạn và làm thay đổi sang căn cước công dân mới và thay đổi địa chỉ thường trú mới. Bây giờ bố mẹ tôi muốn làm đồng công chứng tặng lại QSDĐ cho tôi. Vậy quý ban cho tôi hỏi bố, mẹ tôi có phải làm đơn điều chỉnh thay đổi từ CMND cũ sang căn cước và thay đổi địa chỉ thường trú mới đính chính trên giấy chứng nhận trước sau đó mới tiến hành công chứng hợp đồng tặng cho hay không ? hay là hợp đồng công chứng ghi số căn cước công dân mới và cũ, địa chỉ mới và cũ trong hợp đồng công chứng?.

Trả lời:

- Kính gửi: Ông Nguyễn Huân.

 Trong hợp đồng công chứng cho tặng chỉ cần ghi số chứng minh thư cũ và số căn cước công dân mới. Địa chỉ cũ và địa chỉ mới.

Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội trả lời để ông được biết.