Câu hỏi thường gặp

Câu 155: Nguyễn Mạnh Quân quan.manh63@yahoo.com Tôi đã được cấp sổ đỏ do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ký. Nhưng trong sổ đỏ của tôi bị sai số cuối của số CMND. Vì vậy đề nghị quý Sở cho tôi biết thủ tục để sửa lại số CMND trong sổ đỏ gồm những gì?
Trả lời:
Hồ sơ trình, tự, thủ tục đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai.
Việc tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện TTHC theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.