Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: 152 (1314) Tôi có một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 20/3/2009, vừa qua tôi làm thủ tục công chứng tặng cho quyền sử dụng đất sang em ruột tôi. Sau khi làm thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho em trai tôi tôi có nộp một bộ hồ sơ (gồm chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh, hợp đồng, tờ khai phí...) để sang tên vào ngày 25/6/2017 đến ngày 10/7/2017 em trai tôi nhận được thông báo của Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chương Mỹ với lý do yêu cầu làm hợp đồng công chứng lại vì trong hợp đồng công chứng không nêu mối quan hệ nhân thân vào trong nội dung hợp đồng. Tôi xin hỏi quý Sở Tài nguyên và Môi trường là việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chương Mỹ yêu cầu như vậy có đúng không? Văn bản pháp luật nào quy định phải nêu mối quan hệ nhân thông trong hợp đồng công chứng?.
Trả lời:
Việc phán quyết hợp đồng dân sự đúng hay sai thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Tòa án theo quy định tại Điều 26, Điều 27 Luật tố tụng dân sự 2015.
Việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Chương Mỹ yêu cầu làm lại hợp đồng công chứng là không đúng thẩm quyền và không có căn cứ.