Câu hỏi thường gặp

Lê Thị Dương Thanh (anhkhanh0612@gmail.com) Hỏi thủ tục sang tên chuyển nhượng bằng giấy tờ mua bán viết tay cần những giấy tờ gì?
- Kính gửi: Bà Lê Thị Dương Thanh
Theo quy định tại Điều 82 nghị định 43/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ cần có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất và hợp đồng và giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.
Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội trả lời để Bà được biết.