FAQ - Chính sách nhà đất

FAQs - Chính sách nhà đất
 Tạ Văn Thắng tasv2000@gmail.com Kính chào Quý Sở! Tôi làThắng ở huyện Mê Linh, tp Hà Nội. Tôi xin hỏi Quý Sở một số nội dung như sau: Gia đình tôi hiện đang sử dụng thửa đất có diện tích là 415 m2, được hình thành từ một phần là đất ở lâu đời và một phần từ đất ao, về sử dụng ao này tôi có nghe các cụ nói là ao được giao khoán từ ngày xưa (tôi cũng không biết về hồ sơ thì do ai là chủ sử dụng tôi chỉ biết là khi sử dụng có nhà tôi và 2 nhà nữa chung nhau sử dụng) năm 1991-1992 HTX làm một con đường chạy qua ao để tiện cho việc giao thông đi lại của dân làng. Tháng 3 năm 1993, gia đình tôi làm đơn và đã được HTX, UBND xã cho gia đình tôi đắp một con đường đi riêng từ đường mới vào nhà tôi với chiều rộng 4m, chiều dài 18m. Sau khi gia đình tôi đắp đường xong thì cái ao chia làm 2 phần (1 phần rộng, 1 phần hẹp), cũng thời gian này gia đình tôi lấp một phần ao hẹp hơn để trồng cây, phần còn lại 3 nhà sử dụng chung tự thỏa thuận mỗi nhà sử dụng một phần, nhà tôi sử dụng một phần ao dọc theo đường vào nhà tôi với diện tích ít hơn 2 nhà kia và sử dụng ổn định từ đó đến nay. Năm 2004 đơn vị đo đạc đã đo vẽ bản đồ trên toàn xã có thể hiện ranh giới thửa đất nhà tôi đang sử dụng có diện tích là 415 m2, loại đất là ONT. Năm 2012 gia đình tôi được cấp GCN QSDĐ cho diện tích là 219 m2, gia đình tôi muốn cấp GCN QSDĐ cho diện tích 415 m2 nhưng khi làm hồ sơ và chuyển lên huyện thì họ chỉ cấp GCN QSDĐ cho diện tích là 219 m2 trong tổng số 415 m2, đến nay gia đình tôi vẫn đóng thuế sử dụng đất cho diện tích 415 m2. Tháng 11 năm 2016 gia đình tôi lấp phần ao (ao này là ao tù không còn khả năng nuôi trồng thủy sản) trong ranh giới sử dụng đất thì có mấy nhà đến ngăn cản không cho gia đình tôi lấp. Tôi đã báo chính quyền xã nhưng chính quyền xã cũng không đưa ra kết luận là gia đình tôi có được tiếp tục sử dụng phần ao mà tôi đang lấp hay không. Tôi xin hỏi Quý Sở TN&MT như sau: 1. Phần diện tích mà gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận như vậy (219 m2) đã đúng chưa? 2. Gia đình tôi có được tiếp tục sử dụng phần diện tích chưa được cấp GCN QSDĐ trong thửa đất 415 m2 không? 3. Tôi muốn cấp GCN QSDĐ cho phần diện tích 196 m2 (415m2-219m2) có được không? Nếu được tôi phải làm thủ tục như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!