FAQ - Chính sách nhà đất

FAQs - Chính sách nhà đất
 Bùi Thị Xuân hanoivietnam7979@gmail.com Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Tên tôi là Bùi Thị Xuân, địa chỉ đội 7, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tôi đang có việc liên quan đến đăng ký đất đai lần đầu, rất mong được quý cơ quan giải đáp: Gia đình tôi có thửa đất ở từ năm 1976 đứng tên bà Bùi Thị Xuân, diện tích theo hiện trạng là 300m2, đến năm 2003 do gia đình đông con nên đã họp bàn gia đình phân chia quyền sử dụng đất cho các con, cháu tôi như sau: Bùi Thị Xuân, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Đức Tùng mỗi người được toàn quyền sử dụng, định đoạt một thửa, diện tích các thửa lần lượt là 103m2, 62m2, 61m2, 74m2 và sư dụng riêng biệt, ổn định từ đó đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 17/4/2017, chúng tôi có nộp hồ sơ xin kê khai đăng ký đất đai lần đầu tại UBND xã Ngọc Hồi theo hướng dẫn của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thanh Trì nhưng được UBND xã trả lời bằng thông báo không đủ điều kiện với lý do: “Thửa đất số 4, TBDD số 25 (theo bản đồ đo đạc năm 1994) hiện nay đang nằm trong Dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi (Km 185 - 189). Đã có thông báo thu hồi đất số 65/TB-UBND ngày 02/4/2010 của UBND huyện Thanh Trì và hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối chiếu với quy định tại Mục d, Khoản 3, Điều 5 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014”. Thực tế gia đình chúng tôi chưa nhận được thông báo thu hồi đất và chưa kê khai, bồi thường gì cả. Tôi kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giải đáp cho toi những thắc mắc sau: Gia đình tôi đã lập biên bản họp gia đình phân chia quyền sử dụng đất từ năm 2003 (viết tay) đến năm 2010 mới có thông báo thu hồi đất và gia đình tôi nộp hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai hay không? Việc UBND xã Ngọc Hồi trả lời gia đình tôi không đủ điều kiện đăng ký đất đai với lý do không được chia tách có đúng không? Biên bản họp gia đình viết tay của tôi có được chấp thuận không? Rất mong nhận được hồi âm từ quý cơ quan.
 Ông Nguyễn Thanh Hưng hungisp@gmail.com Năm 2001 tôi có mua 01 mảnh đất diện tích 55m2 là 1 phần mảnh đất to do ông Nguyễn Xuân Miễn là chủ sổ đỏ. Tôi đã được UBND xã Đại Kim, thuộc huyện Thanh Trì (bây giờ là UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), xác nhận diện tích mua bán, đã được phòng Địa chính huyện Thanh Trì xác lập bản đồ và có quyết định của UBND huyện Thanh Trì lúc đó cho phép chuyển nhượng đất hợp pháp, Tuy nhiên sau khi tôi thanh toán xong tiền mua đất thì nhà ông Miễn không hợp tác trong việc tách sổ đỏ cho tôi, nói rằng đã hết trách nhiệm. Ngay trong năm 2001, tôi đã xây 01 nhà 3.5 tầng trên mảnh đất chuyển nhượng, trước khi xây tôi cũng làm đơn xin phép UBND xã Đại Kim và được chủ tịch UBND xã xác nhận đồng ý cho phép xây dựng. Tôi đã ở căn nhà trên diện tích chuyển nhượng từ 2001 đến nay, tôi cũng đã nhiều lần ra đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât của tôi ở UBND xã Đại Kim huyện Thanh Trì, trước đây cũng như UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nhiều lần nhưng thấy phần hướng dẫn và thủ tục quá phức tạp, yêu cầu tôi phải mượn sổ đỏ nhà ông Nguyễn xuân Miễn để làm thủ tục tách sổ, đây là việc không khả thi vì nhà ông ta từ sau khi chuyển nhượng không hợp tác mặc dù tôi cũng vận động nhiều lần. Tôi được biết Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, kể cả giấy viết tay. Vậy trường hợp của tôi có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở không? Nếu được thì đăng ký ở đâu (không phải ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nữa do ở đây không thực hiện được). Tôi có thể đăng ký thẳng bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở Sở Tài nguyên và Môi trường được không. Xin quý sở vui lòng tư vấn giúp tôi.