FAQ - Chính sách nhà đất

FAQs - Chính sách nhà đất
 Phạm Thị Vinh (ptv137@gmail.com) Em xin kính chào Sở Tài Nguyên & Môi Trường Hà Nội ! Em là Phạm Thị Vinh - Địa chỉ: Số nhà 76, tổ 2, Xóm Bến, Thị Trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội – Email: ptv137@gmail.com Em có một việc muốn hỏi Sở Tài Nguyên & Môi trường Hà Nội như sau: Mẹ em có 2 thửa đất. Thửa đất thứ nhất là đất ở 114 m2 (đất thổ cư do cha ông để lại, đã xây dựng nhà và các công trình trên đất từ năm 1980, có quyết định phân chia nhà đất của Tòa án thành phố Hà Nội năm 1985, trong sổ địa chính năm 2004 và bản đồ được ghi là đất thổ cư, có giấy tờ kê khai thuế ngày 31/12/1992 được ghi là đất ở đã xây dựng nhà và công trình trên đất) và thửa thứ 2 có diện tích là 50,1m2 đất phía sau nhà. Năm 2006, 02 thửa đất trên được cấp sổ đỏ với diện tích 164,1m2 . Do không có hiểu biết về Luật đất đai nên mẹ em đã ký vào toàn bộ các biên bản mà các cơ quan chức năng yêu cầu ký và phải nộp tiền thuế sử dụng đất là 50% . Giá trị số tiền phải nộp tại thời điểm năm 2006 là: 164,1 m2 * (6.600.000đ/m2 đất ở - 108.000đ/m2 đất ao)* 50%. Do số tiền phải nộp là quá lớn đối với người về hưu (mất sức) nên mẹ em đã phải ghi nợ nhà nước số tiền hơn 500 triệu đồng. Hiện nay mẹ em đã già, định phân chia đất cho các con thì phát hiện ra là phần đất 114m2 đất thổ cư trên thửa thứ nhất đã bị tính là đất chuyển đổi mục đích chứ không phải đất thổ cư. Không hiểu vì lý do gì mà 2 thửa đất trên đã bị gộp chung lại thành một thửa có diện tích 164,1m2 là đất ao phải chuyển đổi mục đích và phải chịu tiền thuế sử dụng đất là 50%. Vậy em muốn hỏi là gia đình em có xin đính chính lại thông tin sai lệch kia không vì số tiền nộp 50% kia gia đình em vẫn ghi nợ nhà nước và thời hạn khiếu nại, khiếu kiện đã hết. Nếu được đính chính lại thông tin sai lệch kia thì 50,1m2 đất trên gia đình em phải chịu thuế có giá đất năm 2006 hay là thuế có giá năm nay ạ (vì giá đất hiện nay ở chỗ em là 19.200.000đ/m2) Em rất mong Sở Tài Nguyên & Môi Trường Hà Nội sớm hồi đáp. Em xin chân thành cảm ơn !
 nhatnguyet80@yahoo.com Tôi xin có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về quy định cấp đổi lại GCN quyền sử dụng đất. Hiện, tôi thấy VPĐK đất đai Hà Nội triển khai các thủ tục liên quan đến các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất tương đối đúng thời gian, theo đúng quy trình, quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường. Nhưng tôi thấy có mấy vấn đề gây bức xúc cho người dân làm thủ tục chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng như sau: 1. Khi VPĐK, phòng TNMT trước đây đã cấp GCN cho người chủ sử dụng nhưng có sai sót về thông tin trên GCN như số CMND, ngày cấp CMND và có chỉnh sửa lại và đóng dấu giáp lai của cơ quan cấp GCN, nhưng khi làm thủ tục chuyển nhượng và nộp hồ sơ vào một cửa thì không được tiếp nhận, với lý do sai sổ và có sửa chữa và yêu cầu làm thủ tục cấp đổi, cấp lại (lại mất 14 ngày, mất phí cấp đổi cấp lại, phí thẩm định). Sau khi làm lại GCN mới lại không đúng với thông tin đã lập trước đó, như vậy lại phát sinh chi phí, thời gian. Như vậy là kéo dài thời gian, gây phiền hà, tốn kém cho người dân rất nhiều. Theo tôi các thông tin trên có sai sót nhưng đã được chỉnh lý hoặc đính chính trên sổ thì đều hợp pháp có giá trị pháp lý và làm được các thủ tục chuyển nhượng và cấp Giấy chứng nhận mới ngay mà không cần cấp đổi lại cho chủ cũ. 2. Khi làm thủ tục chuyển nhượng 1 phần hoặc nguyên thửa, đã có hồ sơ trích lục thửa đất theo hiện trạng, đã có công văn yêu cầu tách thửa, hiện trạng so với GCN đã cấp có thể sai về diện tích, thửa cạnh cũng bị yêu cầu cấp lại, sau đó mới làm được hợp đồng chuyển nhượng và làm các thủ tục tiếp theo. Cái này, tôi thấy cũng đang gây phiền hà không cần thiết cho người dân. Theo tôi, khi có những trường hợp như này chỉ cần có 01 hồ sơ trích đo hiện trạng, 01 bản hiện trạng có chữ kỹ các hộ giáp ranh kèm theo hồ sơ là có thể cấp GCN luôn mà không cần cấp đổi lại. Có làm như vậy mới thực sự là cải cách thủ tục hành chính.