FAQ - Chính sách nhà đất

FAQs - Chính sách nhà đất
 Câu 114 1260 Nguyễn Trí Liễu lieunt52@gmail.com Hộ của tôi được giao đất nông nghiệp năm 1993, đến 1999 được cấp Giất chứng nhận, khi cấp giấy chứng nhận có 01 thành viên mất.Trong hộ lúc giao đất là cả đại gia đình, có vợ, chồng anh chị, con của anh chị và chúng tôi. Nay do trưởng thành, anh em tách riêng hộ, tách riêng đất nông nghiệp sản xuất trên tinh thần thoả thuận phân chia cho gọn thửa, nên về mặt tiêu chuẩn giao có thửa thừa có thửa thiếu một ít diện tích nhưng anh em cam kết vì đất chỗ tốt chỗ xấu nên nhận phân chia như vậy. Nhưng khi ra công chứng thì văn phòng hướng dẫn theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước phải xác định mỗi người đều có ký phần trong tùng thửa, nay nhận 01 thửa thì chỉ có của mình một phần diện tích còn lại là của các thành viên khác, nên phải làm thủ tục chuyển quyền các dạng tặng cho hoặc nhận chuyển nhượng(vì có chị dâu, các cháu nên không miễn thuế, trước bạ). Như vậy đương nhiên chúng tôi phân chia lại bị nhận chuyển nhượng ngay tiêu chuẩn của mình và thực hiện nghĩa vụ thuế, trước bạ. Còn về nhân khẩu địa phương yêu cầu xác nhận nhân khẩu theo lúc giao ruộng nên phải khai nhận di sản và phân chia, trong lúc nơi công chứng nói chỉ cần xác nhận nhân khẩu lúc cấp giấy chứng nhận. Vậy cho tôi hỏi chúng tôi thoả thuận phân chia có đúng không, có được không? còn nếu chia đều các thửa sau đó nhận 1 thửa thì tự nhiên tôi nhận đất của mình lại phải nộp thuế và trước bạ tiêu chuẩn của chính mình.Về khẩu thì lấy khẩu lúc giao hay lúc cấp GCN để giải quyết. Xin chân thành cảm ơn