FAQ - Chính sách nhà đất

FAQs - Chính sách nhà đất
 Bùi Thị Xuân hanoivietnam7979@gmail.com Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Tên tôi là Bùi Thị Xuân, địa chỉ đội 7, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tôi đang có việc liên quan đến đăng ký đất đai lần đầu, rất mong được quý cơ quan giải đáp: Gia đình tôi có thửa đất ở từ năm 1976 đứng tên bà Bùi Thị Xuân, diện tích theo hiện trạng là 300m2, đến năm 2003 do gia đình đông con nên đã họp bàn gia đình phân chia quyền sử dụng đất cho các con, cháu tôi như sau: Bùi Thị Xuân, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Đức Tùng mỗi người được toàn quyền sử dụng, định đoạt một thửa, diện tích các thửa lần lượt là 103m2, 62m2, 61m2, 74m2 và sư dụng riêng biệt, ổn định từ đó đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 17/4/2017, chúng tôi có nộp hồ sơ xin kê khai đăng ký đất đai lần đầu tại UBND xã Ngọc Hồi theo hướng dẫn của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thanh Trì nhưng được UBND xã trả lời bằng thông báo không đủ điều kiện với lý do: “Thửa đất số 4, TBDD số 25 (theo bản đồ đo đạc năm 1994) hiện nay đang nằm trong Dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi (Km 185 - 189). Đã có thông báo thu hồi đất số 65/TB-UBND ngày 02/4/2010 của UBND huyện Thanh Trì và hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối chiếu với quy định tại Mục d, Khoản 3, Điều 5 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014”. Thực tế gia đình chúng tôi chưa nhận được thông báo thu hồi đất và chưa kê khai, bồi thường gì cả. Tôi kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giải đáp cho toi những thắc mắc sau: Gia đình tôi đã lập biên bản họp gia đình phân chia quyền sử dụng đất từ năm 2003 (viết tay) đến năm 2010 mới có thông báo thu hồi đất và gia đình tôi nộp hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai hay không? Việc UBND xã Ngọc Hồi trả lời gia đình tôi không đủ điều kiện đăng ký đất đai với lý do không được chia tách có đúng không? Biên bản họp gia đình viết tay của tôi có được chấp thuận không? Rất mong nhận được hồi âm từ quý cơ quan.