Nguyễn Luyện (nguyenluyen.268@gmail.com) Năm 1953, vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho thừa kế 01 mảnh đất tại xóm Đậu, thôn Vỹ, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Năm 1995, trước khi mất, chồng tôi là Nguyễn Trung Dần đã giao cho tôi quản lý toàn bộ mảnh đất trên cùng giấy tờ thừa kế, có sự chứng kiến của an hem nội tộc. Năm 2009 không rõ lý do vì sao UBND huyện Thanh Oai cấp sai quy định, mảnh đất của tôi được cấp Giấy chứng nhận cho bà Đào Thị Ngọ. Ngày 12/10/2017, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 985352 do UBND huyện Thanh Oai cấp ngày 05/8/2009 sai quy định cho bà Đào Thị Ngọ tại thửa đất số 387, tờ bản đồ số 13, diện tích 355m2, địa chỉ thôn Vỹ, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai. Cho đến nay UBND huyện Thanh Oai cũng như UBND xã Cao Viên vẫn chưa chỉnh lý, đính chính lại tên tôi tại mảnh đất nêu trên. Trước đó nhiều lần tôi làm đơn đề nghị UBND huyện Thanh Oai chỉnh sửa hồ sơ địa chính mảnh đất trên cho đúng tên tôi, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Oai có điện thoại hướng dẫn với 02 trường hợp như sau: Trường hợp 1: Hồ sơ địa chính mảnh đất trên sẽ đứng tên chồng tôi là ông Nguyễn Trung Dần, không đứng tên tôi. Tuy nhiên chồng tôi đã chết từ năm 1995, trước khi chết chồng tôi đã bàn giao lại cho tôi toàn quyền quản lý, sử dụng mảnh đất nêu trên. Trường hợp 2: Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Oai yêu cầu tôi chia đôi mảnh đất trên theo đơn xin giao quyền sử dụng đất của tôi năm 1997. Câu hỏi: Từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định, UBND huyện Thanh Oai vẫn chưa đính chính lại hồ sơ địa chính là đúng hay sai? Việc hướng dẫn trên của cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phù hợp chưa?. UBND huyện Thanh Oai đã giao quyền sử dụng sai quy định của gia đình tôi cho người khác sử dụng 08 năm khiến gia đình tôi phải chịu nhiều thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần. Xin được hướng dẫn để yêu cầu UBND huyện Thanh Oai bồi thường thiệt hại, trả lại quyền lợi cho gia đình chúng tôi.
 Ông Hoàng Nghĩa Hiển (hnhien6868@gmail.com) Tôi hiện tại đang ở chung cư Artermis thuộc phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội từ tháng 10/2017 đến nay, tôi được Chủ đầu tư thông báo chung cư Artermis đã được điều chỉnh giấy phép xây dựng từ 24 lên thành 27 tầng so với hợp đồng mua bán căn hộ, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy yêu cầu đánh số tầng theo tầng vật lý, điều chỉnh thang máy của chủ đầu tư căn hộ tôi bị đẩy lên 3 tầng (tầng 12b lên thành tầng 17). Trước đây chung cư này theo hợp đồng mua bán căn hộ bắt đầu tư tầng 6 đến tầng 24, nay điều chỉnh thang máy thì bắt đầu từ tầng 9 đến tầng 27 (tầng 6-8 trong hợp đồng theo điều chỉnh thang máy không còn nữa). Hiện tại chúng tôi vẫn ký biên bản bàn giao nhà và đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận và đồng thời được chủ đầu tư nói sẽ cấp Giấy chứng nhận theo hợp đồng mua bán chứ không phải theo tầng vật lý, thang máy. Tôi xin hỏi: Cấp Giấy chứng nhận theo hợp đồng mua bán ngay khi các tầng 6-8 không còn nữa. Theo tầng vật lý và chủ đầu tư, chủ căn hộ phải ký phụ lục hợp đồng sửa đổi. Cấp sổ hồng cho cả 2 tầng theo hợp đồng mua bán và tầng vật lý. Chủ đầu tư phải điều chỉnh thang máy để cấp sổ hồng theo hợp đồng mua bán.