FAQ - Chính sách nhà đất

FAQs - Chính sách nhà đất
 Ông Nguyễn Thanh Hưng hungisp@gmail.com Năm 2001 tôi có mua 01 mảnh đất diện tích 55m2 là 1 phần mảnh đất to do ông Nguyễn Xuân Miễn là chủ sổ đỏ. Tôi đã được UBND xã Đại Kim, thuộc huyện Thanh Trì (bây giờ là UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), xác nhận diện tích mua bán, đã được phòng Địa chính huyện Thanh Trì xác lập bản đồ và có quyết định của UBND huyện Thanh Trì lúc đó cho phép chuyển nhượng đất hợp pháp, Tuy nhiên sau khi tôi thanh toán xong tiền mua đất thì nhà ông Miễn không hợp tác trong việc tách sổ đỏ cho tôi, nói rằng đã hết trách nhiệm. Ngay trong năm 2001, tôi đã xây 01 nhà 3.5 tầng trên mảnh đất chuyển nhượng, trước khi xây tôi cũng làm đơn xin phép UBND xã Đại Kim và được chủ tịch UBND xã xác nhận đồng ý cho phép xây dựng. Tôi đã ở căn nhà trên diện tích chuyển nhượng từ 2001 đến nay, tôi cũng đã nhiều lần ra đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât của tôi ở UBND xã Đại Kim huyện Thanh Trì, trước đây cũng như UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nhiều lần nhưng thấy phần hướng dẫn và thủ tục quá phức tạp, yêu cầu tôi phải mượn sổ đỏ nhà ông Nguyễn xuân Miễn để làm thủ tục tách sổ, đây là việc không khả thi vì nhà ông ta từ sau khi chuyển nhượng không hợp tác mặc dù tôi cũng vận động nhiều lần. Tôi được biết Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, kể cả giấy viết tay. Vậy trường hợp của tôi có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở không? Nếu được thì đăng ký ở đâu (không phải ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nữa do ở đây không thực hiện được). Tôi có thể đăng ký thẳng bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở Sở Tài nguyên và Môi trường được không. Xin quý sở vui lòng tư vấn giúp tôi.
 Nguyễn Đức Mạnh cuongzico1982@gmail.com Xin cho tôi hỏi về thủ tục hợp thức nhà đất đã hoàn thành việc mua bán từ năm 2002, cụ thể như sau: Quyền sở hữu, sử dụng căn hộ tại phường Thanh Xuân Trung đã được UBND thành phố Hà Nội cấp GCN năm 2001; Năm 2000 chủ sở hữu đã viết giấy tay bán căn hô này cho ông A; Năm 2002 Ông A viết giấy tay bán căn hộ nêu trên cho tôi; Năm 2009 tôi đã nhập hộ khẩu thường trú của mình vào địa chỉ căn hộ mình đã mua, Nay tôi muốn hợp thức căn hộ sang tên chủ sở hữu, sử dụng cho mình. Giấy tờ hiện nay tôi đang có gồm: Hai bản chính giấy tờ mua bán; Bản chính giấy chứng nhận QSH nhà ở; CMTND, sổ Hộ khẩu Câu hỏi của tôi là: + Về Thẩm quyền giải quyết: Thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hay thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh quận Thanh Xuân ? + Về Thủ tục hồ sơ nộp cho văn phòng đăng ký đất đai để hợp thức: Tôi hiểu theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014 và Nghị định 01/2017 sửa đổi một số điều NĐ 43/2014 thì tôi có bắt buộc phải có nghĩa vụ xin xác nhận của UBND phường về việc đã ăn ở ổn định và căn hộ hiện không có tranh chấp, khiếu nại trước khi nộp hồ sơ hợp thức, sang tên hay không ? Căn cứ áp dụng ? (Vì theo tôi hiểu thì nội dung tranh chấp, khiếu nại sẽ được niêm yết tại UBND phường trong quá trình làm thủ tục hợp thức, sang tên) Nếu hồ sơ của tôi chưa có xác nhận này thì Văn phòng đăng ký đất đai vẫn tiếp nhận hồ sơ của tôi và sẽ xác minh theo thẩm quyền nghành dọc có được không ? + Nghĩa vụ thuế cụ thể tôi phải nộp là bao nhiêu khi hồ sơ hợp thức sang tên nói trên được cơ quan nhà nước chấp thuận ?