FAQ - Chính sách nhà đất

FAQs - Chính sách nhà đất
 Tôi thay mặt cư dân (Người mua nhà chung cư CT6) viết thư phản ánh tới quý cơ quan cụ thể như sau: Thực hiện Công văn số 5544/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 18/10/2013 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà ở của doanh nghiệp đầu tư để bán trên địa bàn thành phố Hà Nội .Theo đó, thì người dân đã nhận nhà chung cư có thể tự đi làm sổ hồng. Cụ thể "Đối với những dự án đã xây xong và người mua nhà đã nhận bàn giao nhà, người mua nhà có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Địa chỉ số 10 Đặng Dung, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội - Số điện thoại 04.37.344.992) để được giải quyết theo Quy định". Thực hiện theo Chủ trương của UBND thành phố Hà Nôi và Sở Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi đi nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, tổng số hồ sơ đã nộp chỉ được khoảng 32 hồ sơ đến nay đã dừng không thu hồ sơ cho người mua nhà chung cư và được giải thích các lý do không tiếp nhận như sau: 1- Chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ pháp lý dự án cho Văn phòng đăng ký đất đai; 2-Chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; 3-Chúng tôi chưa có biên bản thanh lý hợp đồng. Chúng tôi, buộc phải có Thư phản ánh lên cơ quan cấp trên của Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội và đề nghị phải tiếp tục thu Hồ sơ cấp giấy chứng nhận làm sổ hồng cho người dân ngay lập tức! Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện đúng Chủ trương của Nhà nước và quy định của Pháp luật. Bởi các lý do sau đây: 1- Chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ pháp lý dự án: Nghĩa vụ cung cấp hồ sơ giữa người mua nhà chung cư và Chủ đầu tư được phân định độc lập tại Điều 35 - Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, thì trong vòng 50 ngày phải cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, nhưng đến nay quá 50 ngày mà các hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận sổ hồng. Tiến độ chậm chúng tôi thông cảm, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẩn trương đôn đốc và có công văn gửi Chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý dự án để đẩy nhanh tiến độ. 2- Chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo Chủ trương của UBND thành phố Hà Nội vẫn phải cấp giấy chứng nhận cho người dân: Thông tin trên Báo Hà Nội Mới Online bài “Tắc đâu gỡ đó” thời điểm đăng tải vào Thứ Tư 07 giờ, 24 phút, ngày 11/12/2013của Tác giả Lê Thành Nam - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội. Theo đó, thì có đoạn “…Quan điểm chỉ đạo của thành phố, cùng với việc cấp sổ đỏ cho các căn hộ chung cư thông qua chủ đầu tư dự án, Hà Nội triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của các cư dân trong dự án và cấp sổ đỏ trực tiếp cho người dân. Đối với dự án nhà ở Chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, thành phố vẫn cấp giấy chứng nhận cho người dân. Trong trường hợp này, nếu người mua có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất cho chủ đầu tư thì hoàn toàn có quyền kê khai và được cấp sổ đỏ. Nếu không, người mua sẽ phải nộp tiền sử dụng đất theo chính sách tại thời điểm mua nhà trước khi làm các thủ tục giấy tờ kê khai.” Nếu thông tin chúng tôi biết là chính xác, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi các cơ quan liên quan có thực hiện cơ chế “liên thông” hoặc “một cửa liên thông” với Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Chi Cục thuế, Sở Xây dựng, Kho bạc) để giảm bớt phiền hà cho người dân khi đi làm sổ hồng. 3 - Biên bản thanh lý hợp đồng: Chúng tôi được biết hướng dẫn tại Website của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Mục - Thủ tục hành chính, đối tượng áp dụng đối với việc mua bán nhà chung cư thương mại (cuối cùng) và có đánh số 45. Theo đó, thì hướng dẫn này cũng không có Biên bản thanh lý hợp đồng. Căn nguyên thủ tục cấp giấy chứng nhận sổ hồng cho nhà chung cư, Quý sở áp dụng theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội lại áp dụng theo Điều 35 - Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, thì người mua nhà chung cư sẽ phải cung cấp “Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)” khi đi làm sổ hồng. Nhưng chúng tôi chưa thực hiện thanh lý hợp đồng mà Văn bản luật có ghi là “nếu có” thì mới phải cung cấp cho Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.