FAQ - Chính sách nhà đất

FAQs - Chính sách nhà đất
 Trịnh Hoan Trinhhoan0903@gmail.com Trước đây vợ chồng tôi bị anh, chị bên vợ kiện chia tài sản của cha mẹ vợ để lại. Sau đó Tòa tuyên xử cho vợ chồng tôi được sở hữu nhà đất (chưa được cấp Giấy chứng nhận) nhưng phải có nghĩa vụ trả tiền cho các anh, chị bên vợ. Vợ tôi đã chết nên tôi đứng ra thanh toán toàn bộ tiền cho các anh, chị vợ và họ đã làm giấy xác nhận tôi đã trả đủ số tiền theo bản án. Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất được Tòa tuyên công nhận. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường báo tôi phải làm Bản vẽ sơ đồ nhà, đất. Trước đây khi Tòa án thụ lý vụ án, Tòa có tiến hành thuê Công ty làm bản vẽ sơ đồ nhà đất 2 lần vào năm 2008 và 2013 đều có kiểm tra nội nghiệp. Tuy nhiên tôi không còn lưu giữu 2 bản vẽ sơ đồ nhà, đất này. Thực tế từ năm 2008 đến nay thì hiện trạng nhà đất giữ nguyên như bản vẽ năm 2008 và 2013. Xin cho tôi hỏi: 1. Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì tôi có thể lên Phòng Tài nguyên môi trường xin sao y bản vẽ sơ đồ nhà đất năm 2008 và 2013 được không và có thể sử dụng bản sao y này để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận không? Nếu được thì tôi phải xin sao y bao nhiêu bản mới đủ để làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận? Tôi đã đến nhiều công ty đo đạc nhưng các nơi đều lắc đầu nói tôi không có sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất nên họ không dám đo vẽ vì sợ kiểm tra nội nghiệp khó. Có chỗ thì nhận mà đòi chi phí mấy chục triệu đồng nên tôi không có khả năng. 2. Thủ tục đăng ký nhà đất theo bản án gồm những tài liệu gì? Mỗi loại bao nhiêu bản? 3. Sở Tài nguyên có dịch vụ đo vẽ nhà đất không?
 Trịnh Hoan Trinhhoan0903@gmail.com Trước đây vợ chồng tôi bị anh, chị bên vợ kiện chia tài sản của cha mẹ vợ để lại. Sau đó Tòa tuyên xử cho vợ chồng tôi được sở hữu nhà đất (chưa được cấp Giấy chứng nhận) nhưng phải có nghĩa vụ trả tiền cho các anh, chị bên vợ. Vợ tôi đã chết nên tôi đứng ra thanh toán toàn bộ tiền cho các anh, chị vợ và họ đã làm giấy xác nhận tôi đã trả đủ số tiền theo bản án. Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất được Tòa tuyên công nhận. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường báo tôi phải làm Bản vẽ sơ đồ nhà, đất. Trước đây khi Tòa án thụ lý vụ án, Tòa có tiến hành thuê Công ty làm bản vẽ sơ đồ nhà đất 2 lần vào năm 2008 và 2013 đều có kiểm tra nội nghiệp. Tuy nhiên tôi không còn lưu giữu 2 bản vẽ sơ đồ nhà, đất này. Thực tế từ năm 2008 đến nay thì hiện trạng nhà đất giữ nguyên như bản vẽ năm 2008 và 2013. Xin cho tôi hỏi: 1. Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì tôi có thể lên Phòng Tài nguyên môi trường xin sao y bản vẽ sơ đồ nhà đất năm 2008 và 2013 được không và có thể sử dụng bản sao y này để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận không? Nếu được thì tôi phải xin sao y bao nhiêu bản mới đủ để làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận? Tôi đã đến nhiều công ty đo đạc nhưng các nơi đều lắc đầu nói tôi không có sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất nên họ không dám đo vẽ vì sợ kiểm tra nội nghiệp khó. Có chỗ thì nhận mà đòi chi phí mấy chục triệu đồng nên tôi không có khả năng. 2. Thủ tục đăng ký nhà đất theo bản án gồm những tài liệu gì? Mỗi loại bao nhiêu bản? 3. Sở Tài nguyên có dịch vụ đo vẽ nhà đất không?