Câu hỏi thường gặp

Câu 134: Lê Thanh Phong – phonglt@antt.com.vn Căn hộ tập thể tại tầng 5 tập thể bệnh viện 354 địa chỉ số 58, ngõ 29 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội đã được cấp Giấy chứng nhận hay chưa? Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: - Tập thể bệnh viện 354 là do Bộ Quốc phòng quản lý do vậy việc cấp Giấy chứng nhận là do Tổng công ty quản lý phát triển nhà Bộ quốc phòng tiếp nhận. - Trường hợp căn hộ tập thể đã được cấp Giấy chứng nhận rồi theo quy định có được tách hay không?
Trả lời:
          Căn cứ mục b, Khoản 3, Điều 5 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 của UBND thành phố quy định về: Điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc quản lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu; căn hộ ông đang quản lý, sử dụng không được thực hiện tách.