Câu hỏi thường gặp

Câu 133 1635 Nguyễn Xuân Khiêm khiemnx@evn.com.vn Tên tôi là: Nguyễn Xuân Khiêm. Mang CMND số 001069002134 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/11/2014. Thường trú tại số 7, Ngách 17/2, Ngõ 17, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tôi xin trình bày với Quí Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nộimột việc sau: Hành trình đi làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi là Sổ đỏ) của tôi cho ngôi nhà tại số 7, Ngách 17/2, Ngõ 17, Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội từ năm 2006 (khoảng hơn 12 năm) đến nay chưa đạt kết quả. Tôi xin tóm tắt việc làm sổ đỏ của tôi, như sau: - Từ năm 2006, nộp hồ sơ tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau đó, do có biến động về phân cấp quản lý, hồ sơ làm lại và nộp cho Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng (sau đây gọi là Xí nghiệp Quản lý nhà). Kết thúc giai đoạn này là khi tôi hoàn thiện hồ sơ vào ngày 31/5/2013, được Xí nghiệp quản lý nhà cấp giấy xác nhận đủ hồ sơ do Ô. Nguyễn Sỹ Thọ ký. - Sau khi tôi hoàn thiện hồ sơ, Xí nghiệp Quản lý nhà có giấy biên nhận. Chờ 02 năm, đến tháng 10/2015 Xí nghiệp Quản lý nhà yêu cầu tôi đến ký Hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013) ghi ngày 04/11/2015. - Chờ tiếp, đến tháng 5/2016 Xí nghiệp Quản lý nhà yêu cầu tôi đến để viết Đơn đề nghị mua phần diện tích sử dụng ngoài hợp đồng, và yêu cầu về lấy xác nhận của các hộ liền kề và của UB nhân dân Phường Bách khoa, Trường Đại học Back khoa. - Ngoài ra, nhiều lần cán bộ đến đo đạc hiện trạng v.v. Gia đình nhiều lần đến trụ sở Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng hỏi cán bộ thụ lý hồ sơ (Bà Mến: 0912184789) về tiến trình và kết quả cấp sổ đỏ thì được trả lời mỗi lần một khác: “Vướng Thông tư, Nghị định mới v.v.”; “Đang trình cấp trên” v.v. Khi được hỏi cấp giấy hẹn thì không chấp nhận! Tôi xin gửi Quí Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội ý kiến tóm tắt về tiến trình làm sổ đỏ của tôi, xin hỏi một số câu hỏi và có một số đề nghị như sau: 1. Tại sao đã hoàn thiện hồ sơ vào ngày 31/5/2013 mà đến nay chưa được cấp sổ đỏ, theo quy định sau 50 ngày làm việc? 2. Theo như hồ sơ (xác nhận đầy đủ hồ sơ của Xí nghiệp nhà đất quận Hai Bà Trưng ngày 31/5/2013) thì việc làm sổ đỏ của tôi có được hưởng thuế, phí theo Nghị định 61 hay không? Nếu không được thì Xí nghiệp Quản lý nhà có chịu trách nhiệm hay tôi chịu? 3. Tôi đã tìm hiểu, đến nay không biết phải hỏi và làm việc với Cơ quan nào khi mà đến Xí nghiệp Quản lý nhà thì được trả lời chung chung và không cấp giấy hẹn. Với niềm tin tưởng vào một "Chính phủ kiến tạo" và vì dân, Tôi vô cùng khẩn thiết đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội kiểm tra, rà soát và có chỉ đạo Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Quận Hai Bà Trưng để việc làm sổ đỏ của tôi có kết quả, vì đã ròng rã 12 năm theo đuổi. Vô cùng cám ơn các Quí vị!
Trả lời:
          a. Tại sao hoàn thiện hồ sơ vào ngày 31/5/2013 mà đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận:
          Theo hồ sơ ông cung cấp nhà đất do gia đình ông đang sử dụng thuộc diện bán nhà sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP-NĐ-CP.
          Do vậy mọi thắc mắc về trình tự thủ tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị ông liên hệ với Xí nhiệp quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng để được hướng dẫn và giải đáp.
          b. Theo hồ sơ đã được xác nhận đầy đủ của Xí nhiệp quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng ngày 31/5/2013 thì việc cấp Giấy chứng nhận sẽ được thực hiện như sau:
          Căn cứ Khoản 3, Điều 81 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định về :  Xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước như sau:
a) Trường hợp đã nộp đơn đề nghị mua nhà ở trước ngày 06 tháng 6 năm 2013 mà nhà ở đó có đủ điều kiện được bán theo quy định tại thời điểm nộp đơn và đủ điều kiện bán theo quy định của Nghị định này thì tiếp tục thực hiện bán theo giá bán và cơ chế miễn, giảm tiền mua nhà ở theo chính sách của Nghị định số 61/CP; trường hợp đã nộp đơn trước ngày 06 tháng 6 năm 2013 mà nhà ở đó không đủ điều kiện được bán theo quy định tại thời điểm nộp đơn nhưng đủ điều kiện được bán theo quy định của Nghị định này thì thực hiện bán theo quy định của Nghị định này;
b) Trường hợp đã nộp đơn đề nghị mua nhà ở từ ngày 06 tháng 6 năm 2013 đến trước ngày Nghị đinh này có hiệu lực thi hành mà nhà ở đó có đủ điều kiện được bán theo quy định của Nghị định này thì tiếp tục thực hiện bán theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP;
c) Trường hợp nhà ở thuộc diện quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 65 của Nghị định này mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt giá bán trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện bán theo giá đã được phê duyệt, trừ trường hợp thuộc diện quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 69 của Nghị định này; trường hợp đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa phê duyệt giá bán nhà ở thì thực hiện phê duyệt và bán theo giá quy định của Nghị định này.
Như vậy hồ sơ của ông vẫn đủ điều kiện áp dụng theo chính sách của Nghị định số 61/CP nếu hồ sơ của gia đình ông đủ điều kiện; trường hợp đã nộp đơn trước ngày 06 tháng 6 năm 2013 mà nhà ở đó không đủ điều kiện được bán theo quy định tại thời điểm nộp đơn nhưng đủ điều kiện được bán theo quy định của Nghị định này thì thực hiện bán theo quy định của Nghị định này.
          c. Về vấn đề ông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát và chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận cho Gia đình ông, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 69 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định về: Hồ sơ, trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước:
Để được giải quyết hồ sơ mua nhà theo quy định ông có thể liên hệ với Xí nhiệp quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng hoặc Tổng Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội để được hướng dẫn và giải quyết hồ sơ theo quy định.