Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi số 130: Ông (bà) Phạm Thị Hường(Nguyentruong173@gmail.com) Năm 1999 gia đình tôi có được cấp sổ đỏ trong đó có 360m2 đất ở và 186m2 đất vườn và 160m2 đất kinh tế gia đình, được cấp liền 1 thửa ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Nay tôi muốn tách thửa tặng cho các con để các con đều có đất ở, đất vườn, đất làm kinh tế thì phải làm như thế nào.
Trả lời:
- Kính gửi: Ông (bà) Phạm Thị Hường.
Điều kiện để tách thửa đất được áp dụng tại Điều 5 “Điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc quản lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu” Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội. Trình tự thủ tục được áp dụng tại Điều 22 “Hồ sơ, trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân” Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.