Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi số 129: Ông (bà) Lê Thị Thu Thảo (lttthao@moj.gov.vn) Hồ sơ đất của tôi hiện nay gồm có các giấy tờ như sau: 1. Giấy chứng nhận mua nhà thanh lý thuộc khu gia đình trường trung học nông nghiệp Hà Nội (bà Nguyễn Thị Ngọc mua) ngày 31/01/1988. 2. Tờ khai nộp thuế đất của bà Nguyễn Thị Ngọc ngày 20/12/1992. Giấy nhượng nhà ở giữa bà Nguyễn Thị Ngọc và ông Trần Văn Phát ngày 20/4/19992. Giấy nhượng nhà giữa ông Trần Văn Phát và ông Vũ Văn Huấn ngày 01/5/1992. Hóa đơn đóng thuế đất gần nhất năm 2017, 2018 của ông Vũ Văn Huấn. Hiện nay tôi muốn mua mảnh đất này của ông Huấn nhưng muốn làm Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Tôi muốn hỏi thủ tục.
Trả lời:
- Kính gửi: Ông (bà) Lê Thu Thảo.
Theo như nội dung ông (bà) hỏi thì thuộc trường hợp được quy định tại Điều 8 “Xử lý, khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà đất đối với một số trường hợp cụ thể khi xét cấp Giấy chứng nhận” tại Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội. Để được biết thêm thông tin đề nghị ông (bà) liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.