Câu hỏi số 125: Ông (bà) Nguyễn Đức Sơn (ducsonvrhsb@gmail.com) Tôi ở quận Hà Đông, Hà Nội. Tháng 02/2000 tôi có mua một mảnh đất ở 57,0m2 tại quận Hà Đông. Mảnh đất đã được UBND quận Hà Đông cấp Giấy chứng nhận QSD đất ngày 30/5/2000, sơ đồ mặt bằng tỷ lệ 1/500, do phòng địa chính Hà Đông cấp ngày 11/01/1999 và giấy tờ viết tay do người đứng tên trên Giấy chứng nhận và con trai ký tháng 0/2000. Vậy tôi hỏi tôi có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tờ mua bán viết tay này không. Hồ sơ cần những thứ gì và nộp hồ sơ ở đâu. Câu hỏi này đã được quý sở trả lời cho tôi tại trang số 11. Nhưng khi tôi đến Văn phòng quận Hà Đông để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì được trả lời tôi hỏi không cụ thể. Vậy tôi trình bày thêm sau: 1. Giấy CNQSD đất được UBND thị xã Hà Đông cấp ngày 30/5/2000 là cho Hộ gia đình là: Nguyễn Thị Trường, mà trong hộ gia đình bà Trường lúc cấp GCN là có bà là chủ hộ và 3 con (01 con trai và 02 con gái) còn chồng bà đã mất trước khi cấp GCN trên. 2. Tôi mua mảnh đất trên của bà Trường chỉ có hợp đồng viết tay được bà Trường và 01 con trai ký ngày 25/02/2000, còn 02 người con gái không ký vào hợp đồng. Hợp đồng không có xác nhận của cấp có thẩm quyền. Như vậy cho tôi hỏi các anh chị là tôi có được quyền chuyển quyền SDĐ bằng giấy tờ viết tay như tôi trình bày hay không, 02 con gái của bà Trường có phải ký vào giấy tờ chuyển quyền SDĐ không và phải trình giấy chứng tử hay không?
 Trịnh Hoan Trinhhoan0903@gmail.com Trước đây vợ chồng tôi bị anh, chị bên vợ kiện chia tài sản của cha mẹ vợ để lại. Sau đó Tòa tuyên xử cho vợ chồng tôi được sở hữu nhà đất (chưa được cấp Giấy chứng nhận) nhưng phải có nghĩa vụ trả tiền cho các anh, chị bên vợ. Vợ tôi đã chết nên tôi đứng ra thanh toán toàn bộ tiền cho các anh, chị vợ và họ đã làm giấy xác nhận tôi đã trả đủ số tiền theo bản án. Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất được Tòa tuyên công nhận. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường báo tôi phải làm Bản vẽ sơ đồ nhà, đất. Trước đây khi Tòa án thụ lý vụ án, Tòa có tiến hành thuê Công ty làm bản vẽ sơ đồ nhà đất 2 lần vào năm 2008 và 2013 đều có kiểm tra nội nghiệp. Tuy nhiên tôi không còn lưu giữu 2 bản vẽ sơ đồ nhà, đất này. Thực tế từ năm 2008 đến nay thì hiện trạng nhà đất giữ nguyên như bản vẽ năm 2008 và 2013. Xin cho tôi hỏi: 1. Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì tôi có thể lên Phòng Tài nguyên môi trường xin sao y bản vẽ sơ đồ nhà đất năm 2008 và 2013 được không và có thể sử dụng bản sao y này để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận không? Nếu được thì tôi phải xin sao y bao nhiêu bản mới đủ để làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận? Tôi đã đến nhiều công ty đo đạc nhưng các nơi đều lắc đầu nói tôi không có sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất nên họ không dám đo vẽ vì sợ kiểm tra nội nghiệp khó. Có chỗ thì nhận mà đòi chi phí mấy chục triệu đồng nên tôi không có khả năng. 2. Thủ tục đăng ký nhà đất theo bản án gồm những tài liệu gì? Mỗi loại bao nhiêu bản? 3. Sở Tài nguyên có dịch vụ đo vẽ nhà đất không?
 Trịnh Hoan Trinhhoan0903@gmail.com Trước đây vợ chồng tôi bị anh, chị bên vợ kiện chia tài sản của cha mẹ vợ để lại. Sau đó Tòa tuyên xử cho vợ chồng tôi được sở hữu nhà đất (chưa được cấp Giấy chứng nhận) nhưng phải có nghĩa vụ trả tiền cho các anh, chị bên vợ. Vợ tôi đã chết nên tôi đứng ra thanh toán toàn bộ tiền cho các anh, chị vợ và họ đã làm giấy xác nhận tôi đã trả đủ số tiền theo bản án. Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất được Tòa tuyên công nhận. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường báo tôi phải làm Bản vẽ sơ đồ nhà, đất. Trước đây khi Tòa án thụ lý vụ án, Tòa có tiến hành thuê Công ty làm bản vẽ sơ đồ nhà đất 2 lần vào năm 2008 và 2013 đều có kiểm tra nội nghiệp. Tuy nhiên tôi không còn lưu giữu 2 bản vẽ sơ đồ nhà, đất này. Thực tế từ năm 2008 đến nay thì hiện trạng nhà đất giữ nguyên như bản vẽ năm 2008 và 2013. Xin cho tôi hỏi: 1. Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì tôi có thể lên Phòng Tài nguyên môi trường xin sao y bản vẽ sơ đồ nhà đất năm 2008 và 2013 được không và có thể sử dụng bản sao y này để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận không? Nếu được thì tôi phải xin sao y bao nhiêu bản mới đủ để làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận? Tôi đã đến nhiều công ty đo đạc nhưng các nơi đều lắc đầu nói tôi không có sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất nên họ không dám đo vẽ vì sợ kiểm tra nội nghiệp khó. Có chỗ thì nhận mà đòi chi phí mấy chục triệu đồng nên tôi không có khả năng. 2. Thủ tục đăng ký nhà đất theo bản án gồm những tài liệu gì? Mỗi loại bao nhiêu bản? 3. Sở Tài nguyên có dịch vụ đo vẽ nhà đất không?