Câu hỏi thường gặp

Vũ Thị Hương vuhuong.active@gmail.com Kính gửi Qúy Sở: Hiện công ty em sản xuất có sử dụng hộp mực in nên có phát sinh khí thải hữu cơ và muốn xây dựng hệ thống ống khói thoát ra môi trường theo tiêu chuẩn nhưng em chưa tìm thấy tiêu chuẩn nào về ống xả khí từ phòng in này. Kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường có thể giúp em trả lời vấn đề n ày để em có thể thực hiện theo đúng luật. Em xin cảm ơn !
Trả lời:
Khí thải ống khói từ quá trình in phải được xử lý đạt Quy chuẩn  kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội QCTĐHN 01:2014/BTNMT  và Quy chuẩn  kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT.